Historia szkoły w Piotrowicach - Strona 2 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2007 02:00
Spis treści
Historia szkoły w Piotrowicach
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Na parterze znajdowały się następujące pomieszczenia:

- sala gimnastyczna,
- przebieralnia,
- łaźnia,
- ubikacja przy sali gimnastycznej,
- pomieszczenia na sprzęty i przybory sportowe,
- kancelaria,
- szatnia,
- trzy izby lekcyjne,
- ubikacja dla dziewcząt i chłopców.

Pomieszczenia na I piętrze:

- pokój nauczycielski,
- biblioteka,
- cztery izby lekcyjne,
- ubikacje dla dziewcząt i chłopców.

W ciągu następnych lat trwały przy nowym budynku prace wykończeniowe, porządkowe. Obok szkoły powstało boisko sportowe, ogrodzono działkę szkolną, wybudowano budynek gospodarczy. Piece węglowe, którymi początkowo ogrzewano szkołę zastąpiono w 1968 roku centralnym ogrzewaniem.

Oddany do użytku w 1981 roku, postawiony na działce szkolnej Dom Nauczyciela rozwiązuje problem mieszkaniowy wielu osób spośród grona nauczycielskiego. Dzięki tej inwestycji szkoła wzbogaca się o świetlicę z kuchnią i zapleczem. Również mieszkanie służbowe zostaje (do czasu wykupienia i zaadaptowania na przedszkole domu) przystosowane do prowadzenia zajęć w dwóch oddziałach przedszkolnych. Niestety do otwarcia świetlicy nie dochodzi.

Wzrastająca liczba oddziałów powoduje, że w świetlicy, połączonej z budynkiem głównym przewiązką, urządzona zostaje izba lekcyjna. Również pomieszczenia kuchenne za świetlicą zostają przebudowane i połączone, tworząc kolejną salę do nauki. Mimo tego, sytuacja lokalowa szkoły jest nadal bardzo trudna. Konieczna jest rozbudowa istniejącego budynku.

Na zebraniu wiejskim 5 IV 1987 roku mieszkańcy Piotrowic podejmują decyzję o rozbudowie szkoły. Powołują Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, którego przewodniczącym zostaje pan Franciszek Frączek. Lata 1987-1991 to okres, w którym trwają prace badawcze, wykonywane są ekspertyzy, ścierają się różne koncepcje dotyczące rozbudowy. W wyniku tych prac dochodzi do opracowania dokumentacji techniczno - projektowej. Ulega również zmianom skład społecznego komitetu rozbudowy. Na zebraniu dnia 16 X 1991 roku komitet podejmuje decyzje o rozszerzeniu swojego składu o radnych sołectwa Piotrowice. Nowym przewodniczącym zostaje wybrany pan Mieczysław Krawczyk, a jego zastępcą pan Stanisław Kozak, który faktycznie od tego momentu kieruje pracami komitetu.

W czerwcu 1992 roku rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrowicach prowadzona przez firmę "PRIVBUD" z Łodzi, której właścicielem był mieszkaniec Piotrowic pan Andrzej Gwóźdź. Dyrektorem szkoły 1 września 1992 roku został mgr Bogdan Cuber i aktywnie przystąpił do rozbudowy.

Pracę podzielono na szereg etapów. W pierwszym etapie dobudowano nowe skrzydło szkoły, które oddano do użytku 3 X 1993 roku. W nowym skrzydle umieszczono cztery pracownie przedmiotowe, bibliotekę szkolną i gminną oraz kotłownię i szatnię.

Następnym etapem budowy była nadbudowa piętra szkoły oraz poszerzenie korytarzy w istniejącym budynku i dobudowanie ciągu komunikacyjnego. Etap ten ukończono w październiku 1995 roku, oddając do użytku: cztery sale lekcyjne, pracownię komputerową, pracownię muzyczną, węzeł sanitarny oraz budowany od podstaw ciąg komunikacyjny. Powiększono również dwie sale lekcyjne.

We wrześniu 1995 roku rozpoczęto prace przy adaptacji pomieszczeń po byłych klasach na stołówkę i świetlicę. Pomieszczenia te oddano do użytku w maju 1997 roku.

Wiosną 1996 roku rozpoczęto prace ziemne pod budowę nowego skrzydła, w którym postanowiono umieścić salę gimnastyczną z widownią, basen, szatnię, pracownię techniczną.