Narodowy Program Zdrowia Drukuj
czwartek, 27 grudnia 2007 03:57

Cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.
 2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowej żywności.
 3. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
 4. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholizmem.
 5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.
 6. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.
 7. Promocja   zdrowia   psychicznego   i   zapobieganie   występowaniu   zaburzeń psychicznych.
 8. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku życia pracy.
 9. Poprawa stanu sanitarnego kraju.
 10. Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych.
 11. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
 12. Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej.
 13. Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała.
 14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.
 15. Usprawnienie   wczesnej   diagnostyki   i  zwiększenie  efektywności   leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka.
 16. Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.
 17. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.
 18. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.