RRR 2019 - zapowiedź Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2019 00:00

XIII RODZINNY RAJD ROWEROWY 2019

Treść oświadczenia - pobierz:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach dnia 08.06.2019 r. organizuje w Piotrowicach Rodzinny Rajd Rowerowy. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ucznia/uczennicy w rajdzie. Uczestnicy rajdu powinni posiadać kaski (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa). Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za brak i ewentualne skutki nieposiadania kasku.

Zapisując się na XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym  utrwalania wizerunku,  przez organizatorów rajdu i pikniku w Piotrowicach (Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, Samorządowe Przedszkole w Piotrowicach, Rada Rodziców) w celu prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć, w ramach informacji zamieszczonej na stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji),  Art.23  pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis rodzica/opiekuna)