Wycieczka LOP na Magurkę
wrzesień 2006
magurka_lop_01.jpg magurka_lop_02.jpg magurka_lop_03.jpg magurka_lop_04.jpg magurka_lop_05.jpg magurka_lop_06.jpg magurka_lop_07.jpg
magurka_lop_08.jpg magurka_lop_09.jpg magurka_lop_10.jpg magurka_lop_11.jpg magurka_lop_12.jpg magurka_lop_13.jpg magurka_lop_14.jpg
magurka_lop_15.jpg magurka_lop_16.jpg magurka_lop_17.jpg magurka_lop_18.jpg magurka_lop_19.jpg magurka_lop_20.jpg magurka_lop_21.jpg
magurka_lop_22.jpg magurka_lop_23.jpg magurka_lop_24.jpg magurka_lop_25.jpg magurka_lop_26.jpg magurka_lop_27.jpg magurka_lop_28.jpg
magurka_lop_29.jpg magurka_lop_30.jpg