Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


 

Najnowsze tematy

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 września 2016

830 - GIMNAZJUM

900 - MSZA ŚWIĘTA

945 - SZKOŁA PODSTAWOWA

  • klasy II, III - uroczystość w auli
  • klasy IV-VI - spotkanie z wychowawcami w klasach

Obowiązuje strój galowy!

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników


Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia

 

Stypendium szkolne 2016/17

Do dnia 15 września 2016 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514zł, która obowiązuje od 1 października 2015 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2015/16
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

 

Informacja nt. podręczników w r.szk. 2016/17

Uprzejmie informujemy, że w r.szk. 2016/17 uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy religii). Zakupu dokona szkoła.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17 - POBIERZ

 

List Rzecznika Praw Dziecka do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/16

 

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja dla rodziców nt. rekrutacji na r.szk. 2016/17

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW 6-LETNICH

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI  DO  POBRANIA  U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  LUB  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY

 

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w 2009r., które w r.szk. 2015/2016 rozpoczęły naukę w kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. I w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. I, z tym że nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. II oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w r.szk. 2015/2016 uczęszczają do  kl. II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. II w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. II, z tym że  nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. III  oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja nt. sprawdzianu kl.VI

Dokument pochodzi ze strony CKE

Sprawdzian w kl.6 w r.szk. 2015/16 - POBIERZ

 

Jeżdżę z głową

Informujemy, że Urząd Gminy w Przeciszowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Jeżdżę z głową”.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 740,00 zł kwota ta obejmuję zakup karnetów, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, koszt nauki jazdy na nartach, transport oraz zapewnienie noclegów i wyżywienia.

Kwota dofinansowania otrzymana z Województwa Małopolskiego wynosi 6 900 zł, wpłaty dokonywanie przez rodziców 4 000 zł, a wkład własny gminy w projekcie wyniesie 21 840 zł.

Projekt zakłada naukę jazdy na nartach, która będzie prowadzona w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu 40 uczniów klas III szkoły podstawowej z terenu gminy Przeciszów w miejscowości Małe Ciche.

Planowany termin pobytu to 29.02 – 04.03.2016 r.

Rodzice zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł. na konto Urzędu Gminy w Przeciszowie.

Rekrutacja uczniów będzie przeprowadzana przez poszczególne szkoły w dniach 01.02 – 05.02.2016 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

 

 

Program profilaktyki palenia tytoniu


 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać o godz. 16.00-17.00

17.09.2015

ZEBRANIE

RODZICÓW

12.11.2015

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

17.12.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
14.01.2016

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

17.03.2016
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
14.04.2016
WYWIADÓWKA

 

19.05.2016 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2015/16

Poniedziałek 900- 1200
Wtorek 900- 1200
Środa 900- 1200
Czwartek 1130- 1430
Piątek 1130- 1430
 

Dni wolne w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
05.04.2016 (wt) 05.04.2016 (wt)
02.05.2016 (pn) 02.05.2016 (pn)
27.05.2016 (pt) 27.05.2016 (pt)
18-20.04.2016 (pn, wt, śr) 18-20.04.2016 (pn, wt, śr)

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/16

Zimowa przerwa świąteczna  23-31.12.2015

Ferie zimowe   18-31.01.2016

Wiosenna przerwa świąteczna  24-29.03.2016

Sprawdzian w szkole podstawowej  05.04.2016

Egzamin gimnazjalny  18-20.04.2016

Zakończenie roku szkolnego  24.06.2016

 
Więcej artykułów…