Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


 

Najnowsze tematy

 

 

Ubezpieczenie InterRisk

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
 

Odblaskowa szkoła

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”.  Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.  Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci  do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Organizatorami konkursu są:

  • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,
  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,
  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31- 752 Kraków,
  • Małopolski Urząd Wojewódzki,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Partnerami konkursu są:

  • Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronat honorowy objęli:

  • Wojewoda Małopolski – Józef Pilch,
  • Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,
  • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji - insp. Tomasz Miłkowski,
  • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak.
 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać w godz. 16.00-17.00

22.09.2016

ZEBRANIE

RODZICÓW

 

20.10.2016
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
24.11.2016

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

05.01.2017
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
26.01.2017

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

23.03.2017 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
27.04.2017 WYWIADÓWKA
25.05.2017 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

.                                           Kalendarz roku szkolnego 2016/17                                              .

Zimowa przerwa świąteczna  23-31.12.2016

Ferie zimowe   30.01-12.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna  13-18.04.2017

Egzamin gimnazjalny  19-21.04.2017

Zakończenie roku szkolnego  23.06.2017

 

Dni wolne w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
31.10.2016 (pn) 31.10.2016 (pn)
02.05.2017 (wt) 02.05.2017 (wt)
16.06.2017 (pt) 16.06.2017 (pt)
19-21.04.2017 (śr, czw, pt) 19-21.04.2017 (śr, czw, pt)

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników w roku szkolnym 2016/17


Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

.                                            Procedura wydawania duplikatów                                           .


Procedura wydawania duplikatów

 

Dyplom "Złotej Szkoły"

 

I Mistrzostwa Szkółek Piłkarskich Energylandia Cup 2016

 

Stypendium szkolne 2016/17

Do dnia 15 września 2016 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514zł, która obowiązuje od 1 października 2015 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2016/17
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

 

Informacja nt. podręczników w r.szk. 2016/17

Uprzejmie informujemy, że w r.szk. 2016/17 uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy religii). Zakupu dokona szkoła.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17 - POBIERZ

 

List Rzecznika Praw Dziecka do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/16

 

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego

Pismo Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

.                                          Terminy postępowania rekrutacyjnego                                         .

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja dla rodziców nt. rekrutacji na r.szk. 2016/17

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW 6-LETNICH

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI  DO  POBRANIA  U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  LUB  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY

 

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w 2009r., które w r.szk. 2015/2016 rozpoczęły naukę w kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. I w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. I, z tym że nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. II oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w r.szk. 2015/2016 uczęszczają do  kl. II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. II w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. II, z tym że  nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. III  oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Program profilaktyki palenia tytoniu