Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


Komunikat!

Informujemy, że UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS otrzymują bezpłatne podręczniki na rok szkolny 2017/18 w ramach dotacji (oprócz religii).


 

Najnowsze tematy

 

XII RODZINNY RAJD ROWEROWY 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA XII FESTYN RODZINNY!

Cena biletu na rajd wynosi 15,-zł, w cenie rajdu:

- ubezpieczenie,

- koszulka

- poczęstunek.

 

Treść oświadczenia - pobierz:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach dnia 02.06.2018 r. organizuje w Piotrowicach Rodzinny Rajd Rowerowy. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ucznia/uczennicy w rajdzie. Uczestnicy rajdu powinni posiadać kaski (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa). Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za brak i ewentualne skutki nieposiadania kasku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis rodzica/opiekuna)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2017/18

W bieżącym roku szkolnym zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać w godz. 16.00-17.00

20.09.2017

ZEBRANIE

RODZICÓW

 

26.10.2017
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
23.11.2017

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

04.01.2018
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
01.02.2018

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

22.03.2018

KONSULTACJE
DLA RODZICÓW

27.04.2018

piątek

WYWIADÓWKA
24.05.2018 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

Informacja dla rodziców nt. rekrutacji

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Piotrowicach, zameldowanych w Piotrowicach (tj. w obwodzie szkoły), prosimy o wypełnienie zgłoszenia, natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI  DO  POBRANIA  U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  W PIOTROWICACH  LUB  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 28 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.

 

Procedura logowania do dziennika elektronicznego

Pobierz prezentację

 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 

Podręczniki w roku szkolnym 2017/18

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/18 - POBIERZ

 

Jeżdżę z głową 2018

Informujemy, że Urząd Gminy w Przeciszowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Jeżdżę z głową".

Kwota dofinansowania otrzymana z Województwa Małopolskiego wynosi 15 100,00 zł, środki własne gminy wynoszą 28 196,00 zł

Projekt zakłada naukę jazdy na nartach, która będzie prowadzona w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu 91 uczniów klas III szkoły podstawowej z terenu gminy Przeciszów w miejscowości Małe Ciche.

Planowany termin pobytu to 26.02–02.03.2018 r.

Rekrutacja uczniów będzie przeprowadzana przez poszczególne szkoły w dniach 22.01–26.01.2018 r.

 

Ubezpieczenie

Na rok szkolny 2017/18 szkoła zawarła umowę ubezpieczeniową z PZU: UBEZPIECZENIE PZU NNW EDUKACJA

Procedura zgłaszania szkody do PZU

Na stronie internetowej w formie elektronicznej. Adres strony:  www.pzu.pl

Zakładka – ZGŁOŚ  SZKODĘ  LUB  ROSZCZENIE

Następnie - SZKODA NA OSOBIE Z UBEZPIECZEŃ PZU SA

lub telefonicznie 801 102 102.

UBEZPIECZENIE PZU NNW  EDUKACJA

nr polisy: 1022722007

---------------------------------------------------------------------------

ZAKRES UBEZPIECZENIA:


 

Program dla szkół

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy
o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

·       owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki

·       warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki

·       soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.

Produkty mleczne objęte programem to:

·       mleko białe

·       jogurt naturalny

·       kefir naturalny

·       serek twarogowy

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
 

Odblaskowa szkoła - sprawozdanie

Sprawozdanie

Zapraszamy również do galerii zdjęć!

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2017 - 01.01.2018

Ferie zimowe   12-25.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna  29.03 - 03.04.2018

Egzamin gimnazjalny  18-20.04.2018

Zakończenie roku szkolnego  22.06.2018

 

Dni wolne w roku szkolnym 2017/18

W bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni) - Gimnazjum (6 dni)

18-20.04.2018 (śr, czw, pt)
02.05.2018 (śr)
04.05.2018 (pt)
01.06.2018 (pt)

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Odblaskowa szkoła

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”.  Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.  Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Organizatorami konkursu są:

  • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków,
  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,
  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków,
  • Małopolski Urząd Wojewódzki,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Partnerami konkursu są:

  • Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronat honorowy objęli:

  • Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik,
  • Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,
  • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji - p.o. insp. Robert Strzelecki,
  • Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak.
 

Stypendium szkolne 2017/18

Do dnia 15 września 2017 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2016/17
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

 

VI miejsce w kraju naszych pingpongistek

Nasze tenisistki odniosły wielki sukces, zajęły VI miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym w Działdowie. Agatce Ortman i Zuzi Staszczak serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji pod linkiem http://lksolmex.pl/piotrowiczanki-6-druzyna-w-polsce

Zapraszamy również na profil https://www.facebook.com/lksolmex

 

 

Pierwsze miejsce w powiecie w czwórboju LA

Gratulujemy!

Igor Gagracz, Miłosz Makuch, Paweł Zygmunt, Dawid Krawczyk, Jakub Nocula, Jakub Marszałek